Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Katja Muttilainen TMI

 

 1. Rekisterinpitäjä // Rekisteriasioita hoitava henkilö // Tietosuojavastaava

 

Nimi:                                   Toiminimi Katja Muttilainen // Katja Muttilainen

Y-tunnus:                           2559523-1

Osoite:                               Huhtimäenkatu 1M2, 33100 Tampere

Puhelinnumero:                 040 5200636

Sähköpostiosoite:             miss.mureena.enterprises@gmail.com

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakkaan tunnistautumiseen tilauksen yhteydessä.

 

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella ja asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen (tuotteen tilaus) täytäntöön panemiseksi. Toiminimi Katja Muttilainen ei koskaan kerää tietoa suoramarkkinointiin tai luovuta sitä eteenpäin.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi ja sähköpostiosoite, erikoistapauksissa puhelinnumero. Kirjanpidossa mainitaan tuotteen tilaajan/ostajan nimi ja tuote.

 

Yritys käyttää toiminnassaan seuraavien osapuolien palveluita: Google (mail), Facebook Messenger, pankkiyhteys Nordea ja korttimaksutapahtumat iZettle, verkkosivusto WordPress.

 

 

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja kirjanpidon loppuunsaattamiseksi. Tiedot poistetaan normaalisti viimeistään kirjanpitolaissa (30.12.1997/1336, 2 luku, 10§) mainitun ajan jälkeen.

 

Kolmansien osapuolien palveluiden osalta tiedot poistetaan viimeistään Katja Muttilainen TMIn toimesta kirjanpitolain vaatiman ajan jälkeen. Kyseisiin palveluihin (Google (mail), Facebook Messenger, pankkiyhteys Nordea ja korttimaksutapahtumat iZettle, verkkosivusto WordPress) saattaa siitä huolimatta jäädä asiakkaasta tunnistettavia tietoja näiden osapuolten omien ehtojen vuoksi.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista (Google, Facebook Messenger, pankkiyhteys Nordea ja maksutapahtumat iZettle) saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme (WordPress- kotisivut) ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivuston toimivuuden vuoksi.

 

 1. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiset tiedot (käteismaksukuitit, tilisiirtojen tositteet) säilytetään paikassa, jonne on päsy vain reksiterinpitäjällä. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.